Verenigingen

Julileumfeest
Een jubileumfeest of jublileumweekend willen jullie met de vereniging natuurlijk groots uitpakken en vieren. Kuijpers Sports kan daarin ondersteunen met programma’s en materialen. Samen kunnen wij kijken naar de ideale invulling hiervan.

Clinics
Teams kunnen leren van andere sporten. Daarom verzorgen wij clinics tijdens trainingsavonden op locatie. Hierbij krijgen trainers en spelers inzicht in bijvoorbeeld tactieken en technieken van Lacrosse. Ook het vrijlopen, de veldbezetting en taakverdeling kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Deze inzichten zijn dan voor de eigen tak van sport misschien weer nuttig om één en ander in te passen. Daarnaast is het voor de afwisseling ook gewoon eens leuk om iets anders te doen.

Seizoenafsluiting
Om het jaar of het seizoen op een leuke manier af te sluiten hebben wij o.a. bubbel ballen. Zo kunnen de teams met elkaar een leuke middag beleven. Of als laatste training.

Jubileumweekend bij de vereniging
Lacrosse clinic
Actief kinderfeestje in Haarlem